panorama

Dagbesteding voor senioren

Wij onderscheiden voor de dagbesteding de volgende doelgroepen:dagcentrum 2015

      • Senioren beginnende vergeetachtigheid, Parkinson, CVA, afasie en andere beperkingen
      • ouderen die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding waardoor (dreigend) isolement wordt voorkomen

Er wordt veel waarde gehecht aan het intieme karakter van het dagcentrum. Voor dagbesteding wordt uitgegaan van maximaal 12 deelnemers per dag. De herkomst van de cliënten voor de dagbesteding zijn onder te brengen in 4 groepen:
Potentiele deelnemers worden over het algemeen verwezen door huisartsen, GGZ, Casemanagers dementie en ouderenadviseurs.
Maar ook zonder directe verwijzing weten deelnemers en hun mantelzorgers ons te vinden en zijn welkom om een kop koffie te komen drinken en kennis te maken met de Amsteltuin.

Dagbesteding voor senioren en detail

dagbesteding4 dagen per week wordt dagbesteding verzorgd voor oudere vergeetachtigen of licht dementerenden die op zoek zijn naar een inspirerende omgeving. Hun mantelzorgers worden nadrukkelijk betrokken bij het programma en zijn van harte uitgenodigd in meer of mindere mate te participeren in de activiteiten.

Doelgroep

Wij richten ons op de groep cliënten die in de geheugenpoli of bij de huisarts net gediagnosticeerd zijn als vergeetachtig.

Gezien de goede toegankelijkheid van het terrein en de gebouwen zijn fysieke beperkingen geen bezwaar. Er moet wel sprake zijn van enige zelfredzaamheid. Wanneer sprake is van uitgesproken wegloopgedrag of problemen bij de persoonlijke verzorging, of agressief gedrag zal de dagbesteding op de Amsteltuin niet (langer) kunnen plaatsvinden. In dergelijke situaties wordt overlegd met de casemanagers dementie en mantelzorger om een verantwoorde oplossing te zoeken.

Activiteitendagcentrum 2015 1

Kenmerkend voor de werkwijze van de Amsteltuin is dat zaken worden geboden die de geest prikkelen en aanzetten tot activiteit. Zowel geestelijke als lichamelijke activiteiten worden geboden die passen bij de individuele mogelijkheden. De gemeenschappelijke momenten zijn een geweldige stimulans voor de geest en zorgen voor plezier en gezelligheid. De onderlinge steun die men elkaar biedt is vaak een streling voor het oog.
Als het weer het even toelaat wordt er gezamenlijk gewandeld of buiten op het terras gezeten. Een enkeling draagt zijn steentje bij door wat te harken of te schoffelen.
De geest wordt tenslotte cognitief gestimuleerd door verhalen, muziek en cursussen.
Hoogtepunt van de dag is de lunch die met elkaar wordt bereid en waar vervolgens uitgebreid van wordt genoten. Zo gauw het weer het toelaat wordt buiten geluncht.

De mantelzorgers.

De mantelzorgers staan samen met de cliënt centraal. Om hen te steunen kunnen ook zij deelnemen aan de dagactiviteiten, of delen daarvan. Regelmatig wordt met de mantelzorgers gesproken. Zo kunnen de ervaringen en problemen worden uitgewisseld.
Zowel bij Steunpunt Mantelzorg als Vita Welzijn worden specialistische programma’s verzorgd voor de mantelzorgers. Wij verwijzen graag naar deze bijeenkomsten.
Eens per kwartaal wordt op een van de dagbestedingsdagen een breed overleg georganiseerd met cliënten en mantelzorgers, specifiek met het oogmerk om de dagbesteding op de Amsteltuin te optimaliseren.
Tot slot wordt eens per halfjaar individueel gerapporteerd aan cliënt en mantelzorger over de afgelopen periode.
De Amsteltuin hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven voor vele ouderen en hun mantelzorgers.

dagcentrum 2015 lunch

Begeleiding

Onder leiding van Tieke Roosen, eigenaar van de Amsteltuin en voorheen coördinator Welzijn bij een grote Verpleeg- en Verzorgingsinstelling en zeer ervaren medewerkers en vrijwilligers, wordt de deelnemers een prettige dag met gevarieerde activiteiten in een veilige omgeving geboden. De prachtige accommodatie heeft een huiselijke en landelijke sfeer en is midden in het groen gelegen. Grote tuinen, de kas, de moestuin, en natuurlijk de wijngaard, bieden volop mogelijkheden tot ontspanning en bezigheden buiten. Het gebouw en terrein zijn rolstoelvriendelijk.
Tieke en Pieter worden ondersteund door vrijwilligers en activiteitenbegeleiders.
In verband met een verantwoorde begeleiding zal de groep een maximale omvang van 12-14 deelnemers hebben.

Kosten

Aan de dagbesteding is een vergoeding verbonden, die vanaf 2015 door de WMO of particulier kunnen worden vergoed.
Wilt u vooraf meer informatie, neem dan contact op met De Amsteltuin: 0653582712. U kunt ook een email sturen naar: info@amsteltuin.nl.
Voor een WMO aanvraag kunt u terecht bij het Amstelveenloket van de Gemeente Amstelveen in het Raadhuis. U kunt de gemeente telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Telefoon (020) 540 49 11. Of via email: amstelveenloket@amstelveen.nl.
Wilt u zien hoe de omgeving eruit ziet kijk dan hierboven

Uiteraard kunt u ook terecht bij de Ouderenadviseurs van Vita Welzijn en Advies, telefoon: 020-5430430, casemanagers dementie in onze regio (0900 0401441) of Steunpunt Mantelzorg, telefoon: 088 – 97 20 200 .
De dagbesteding voor ouderen wordt georganiseerd in samenwerking met Landzijde.

IMG_0997

This post is also available in: Engels