Actueel

Vacature medewerker dagbesteding

Op onze prachtige locatie bieden we dagbesteding voor senioren met een cognitieve beperking. Vier dagen per week ontvangen we deelnemers met dementie, Parkinson, MS, CVA of afasie. Ook mensen met een psychische stoornis of dreigend isolement zijn hier heel welkom. We vinden het belangrijk om hen, naast een huiselijke sfeer, afwisselende activiteiten te bieden. Wil jij hieraan een bijdrage leveren?

Wij zoeken per 1 januari 2022 voor 24 uur per week, van maandag tot en met woensdag, een

MEDEWERKER DAGBESTEDING

Wat ga je doen?
Het doel van de functie is ondersteunen bij een optimale dagbesteding. Een belangrijke taak daarbij is het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten, zodanig dat cliënten positieve ervaringen ontlenen aan de dagbesteding in de Amsteltuin:

 • Je ondersteunt en stimuleert deelnemers bij de diverse activiteiten welke voortvloeien uit hun individuele functioneringsplan.
 • Je bereidt dagbestedingsactiviteiten voor en probeert nieuwe vormen en technieken uit. 
 • Je betrekt vrijwilligers en stagiairs bij de uitvoering van dagbestedingsactiviteiten.
 • Je begeleidt deelnemers bij het uitvoeren van werkzaamheden op de zorgboerderij zowel binnen als buiten.
 • Je evalueert regelmatig aan de hand van gerichte vragen aan cliënten, vrijwilligers en collega’s en op basis van eigen observaties de activiteiten in relatie tot de vooraf gestelde doelen. 

Ook heb je als medewerker dagbesteding een aantal facilitaire taken:

 • Je controleert de te gebruiken materialen, middelen en ruimtes op kwaliteit, doelmatigheid, hygiëne en veiligheid en onderhoudt deze.
 • Je bewaakt de voorraad van materialen en middelen en zorgt voor het op peil houden ervan.
 • Je verzorgt samen met deelnemers de lunch en koffie/thee-momenten. 
 • Je helpt waar nodig bij andere voorkomende werkzaamheden in de Amsteltuin.
 • Je denkt en werkt mee aan verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning, de werkprocessen en het werkklimaat en bespreekt dit in het team.

Wie zoeken we?
We zoeken een integer persoon, die er plezier in heeft om oudere deelnemers te activeren, op een manier die bij hen past. Je beschikt over: 

 • kennis van en affiniteit met de doelgroep die de zorgboerderij bezoekt;
 • ervaring met het opzetten en uitvoeren van activiteiten;
 • sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, kunnen luisteren, motiveren, kunnen omgaan met conflicten, stimuleren, geduld en doorzettingsvermogen;
 • vermogen om in teamverband te werken;
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;  
 • oplettendheid bij het signaleren van veranderingen in de situatie van cliënten;
 • gevoel voor systematiek, ordelijkheid, en/of hygiëne;
 • integer en correct gedrag bij de omgang met cliënten en hun netwerk.

Wat bieden we?
Je gaat deel uitmaken van een enthousiast team, bestaande uit de zorgboerin, zorgcoördinator en vrijwilligers. Naast een prettige werksfeer in een groene omgeving kun je rekenen op mooie ervaringen en gesprekken, een lekkere lunch en een feest/borrel met alle collega’s. Salaris is marktconform, volgens de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 5, € 2.061,- tot € 2.936,-, met vakantiegeld en eindejaarstoeslag.

Meteen solliciteren?
Wil jij onze nieuwe medewerker dagbesteding worden, mail dan je motivatie met CV uiterlijk 1 november 2021 naar Annelies Kruijthoff, zorgboerin van de Amsteltuin, wijngaard@amsteltuin.nl. Voor meer informatie kun je haar ook bellen (of mailen): 06 137 159 88.